Żółw liczy i rysuje
(Żółw_G)

Kurs przeznaczony jest dla uzdolnionych uczniów gimnazjów z województwa mazowieckiego, pragnących wziąć udział w konkursie informatycznym Logia. Podstawowym jego celem jest usystematyzowanie wiedzy matematycznej potrzebnej do rozwiązywania zadań algorytmicznych i poszerzenie wiedzy informatycznej oraz poznanie platformy e-learningowej Moodle.